top of page

Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

Başkanı

-Dr. Ercan Özmen
Mesul Müdür -
Sorumlu Hekim
Yönetim Kurulu 
Üyeleri
-Dr. Pınar Ergin
-Güneş Tekkaya
-Dr. İbrahim Güzay
Uzman Hekim

KALİTE BİRİMİ

-Dr. İbrahim Güzay
-Tamer Eskitütüncü
-Hülya Dikmen
-Berkay Önür

-Firdevs Koyuncu Erkin

-Dr. Pınar Ergin
Pratisyen Hekim

Muhasebe ve Finansman - Faturalandırma ve İnsan Kaynakları

Diyetisyen
-Özel Çınar Hast..Diyetısyen Hizmet alımı
-Tamer Eskitütüncü
-Firdevs Koyuncu Erkin
Sorumlu 
Hemşire
-Hülya Dikmen
Heading 6
Hemşireler
-Gülşen Şumnu
-Nur Koca
-Raziye Baysal
Yardımcı Personeller
*Abdülbaki İpeksaran
*Müslüm Donuk
*Ali erim Yıldız
Diyaliz 
Teknikeri
-Nazife Çevikbaş
-Ece  Eryüksel 
-Veciha  Beril Konar
Sekreter
-Firdevs Koyuncu Erkin
Teknisyen
Berkay Ömür
Şoför
-Aytaç Çeliktepe
-Mehmet Çevikbaş
-Rıdvan Güneş
bottom of page