top of page

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunanCeyhan Özel Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti. (“Nefrodost”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası:0207052534300012

Adresi:Cumhuriyet Mah.140 Sk.No:2    Ceyhan/ ADANA

Telefon:0322-611 54 14Faks:0322-6115434

E-mail:nefrodostdiyalizmerkezi@gmail.com

 

Nefrodost, çalışan aday/stajyer/öğrencilere ait:Ad, soyad, T.C. kimlik no, cinsiyet bilgisi, cep/telefon numarası, özgeçmiş bilgileri, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, referans, imza, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, askerlik bilgileri, medeni hali, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, sürücü belgesi bilgileri ile kamera kayıtları verilerini; çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerindesözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.nefrodost.comadresinde bulunan NefrodostKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’ nuNefrodost’a ileterek yapabilir.

 

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Nefrodost Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri SahibiAdı Soyadı:......................................T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........İmza

 

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri SahibiAdı Soyadı:......................................T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........İmza

bottom of page